Rok / 2014
Stupeň / Studie - rozpracováno

Zadáním klienta byl návrh interiéru právě rozestavěného domu. Hrubá stavba byla již provedena, ale s pozicí příček a dalších dodatečných konstrukcí bylo možné operovat.


STROM => investor si přál vytvořit alternativní cestu do patra pro své miláčky – vzácný druh koček.


Požadavek na různé typy sezení vhodné pro větší společnost a naopak vyřazení návrhu jídelního stolu.


Spoluautor: L.Jasiok